برچسب: برف

تصویر/

شور و نشاط شهروندان قدسی با باریدن برف پربرکت زمستانی و دورهمی هایی برفی موجب شده تا شکوفه خلاقیت های زمستانی در این سرما باز شود.