برچسب: بازنشستگان

با دانش آموزان دیروز؛

پاسداشت مقام معلم تنها متعلق به یک روز و یک هفته نیست و می بایست همیشه و در تمام امور و مراحل زندگی قدردان زحمتکشان این عرصه باشیم. بنابراین در تکریم مقام معلم و نهادینه کردن همگانی آن باید فرهنگ سازی صورت گیرد چراکه آنان سرمایه های جامعه هستند.

قدس خبر گزارش می‌دهد؛

سبد معیشت حداقلی کارگران حدود دو میلیون و پانصد هزارتومان است که اگر درآمد هر کارگر، بازنشسته یا غیررسمی زیر آن قرار بگیرد، به این معناست که وی در محدوده محاسبه شاخص فلاکت قرار داشته و بدون تردید زیر خط فقر است. این تعریفی است که خود دولت نیز آن را پذیرفته. با چنین رویکردی به راستی بازنشستگان حداقل‌بگیر تامین اجتماعی کجای این معادله قرار می‌گیرند؟

وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی از تامین منابع عیدی بازنشستگان خبر داد

وزیر تعاون گفت:در شورای عالی کار چانه‌زنی ها برای تعیین حداقل دستمزد در جریان است و تلاش می کنیم این مساله به شب عید کشیده نشود.

درخواست نامه نمایندگان برای متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی

تعداد ۱۶۰ نفر از نمایندگان در نامه‌ای خطاب به رئیس مجلس از وی خواستند تا موضوع متناسب‌سازی حقوق کارگران بازنشسته تامین اجتماعی را توسط سازمان تامین اجتماعی پیگیری کند.

وزیر کار:

وزیر تعاون با بیان اینکه در این ۳ سال، مزد و مستمری را بر تورم پیشی دادیم اما قدرت خرید جامعه و بازنشستگان پایین است، گفت: دولت نمی‌تواند به یکباره شکاف بین دستمزد و هزینه زندگی را جبران کند.

روز از ابلاغ قانون ممنوعیت به کارگیری بازنشستگان گذشت؛

در حالی که ۲ ماه از ابلاغ قانون ممنوعیت به‌کارگیری بازنشستگان گذشته است، مشاهده می شود که برخی از افراد در دستگاه‌های دولتی به ویژه وزارت‌خانه ها همچنان علیرغم بازنشستگی مشغول به کار هستند.