برچسب: انتقاد

طرح بیش از ۶۰ شکایت علیه یک روزنامه آن هم در ۱۰ روز منتهی به انتخابات را می‌توان به عنوان یک رکورد برای دولتمردان دولت یازدهم ثبت کرد و می‌توان آن را نشانه‌ای از شیوه برخورد حسن روحانی با منتقدان در دولت دوازدهم دانست.

شورای شهر قدس قبل از رفتن پاسخ دهد؛

عصر امروز چند دقیقه باران پاییزی منجر شد تا کوچه ها و خیابان های شهرقدس که مملوء از چاله های کوچک و بزرگ است، دچار آبگرفتگی های عمیق در چاله ها و خیابان های نا همواری شود که بدون بران هم باعث عذاب شهروندان است.

قدس خبر از کم لطفی به خبرنگاران یا شاید هم مردم گزارش می دهد؛

بنا به پایان درخواست های صمیمانه همیشگی مان از مجموعه ای که که متولی اصلی فعالیت صحیح شورای روابط عمومی شهرستان قدس هستند، در چند مورد جزئی که ماه هاست روی خط روان بسیاری از خبرنگاران و اصحاب رسانه تشویش ایجاد کرده و عملیات اطلاع رسانی را از به دلیل خطا ها و تعامل ضعیف ایشان با اخلال مواجه کرده است، زبان به انتقاد گشودیم.