برچسب: اصناف

رئیس اتاق اصناف شهرستان قدس،

رئیس اتاق اصناف شهرستان قدس گفت: صنوف در جای‌جای کشور در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد و اشتغال یاری‌دهنده دولت هستند اما خود محرک هستند و تا هم‌اکنون ۱۱ هزار صنف در شهر قدس شناسایی‌شده است.