ادارات شهرستان قدس بایگانی - پایگاه خبری شهرقدس
تعامل دانشگاه با حوزه صنعت در دنیای امروزی کلید توسعه و پیشرفت است ۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۷

تعامل دانشگاه با حوزه صنعت در دنیای امروزی کلید توسعه و پیشرفت است

رییس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس گفت: توسعه روزافزون اهمیت، جایگاه و توانمندی­ها و ظرفیت های روابط عمومی در جامعه کنونی و افزایش روند پویندگان این رشته مستلزم ایجاد امکانات، تسهیلات و تجهیزات مناسب خصوصاً از لحاظ منابع و مآخذ علمی به روز می­باشد.