برچسب: آگاهی

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور:

رئیس شورای سیاست گذاری ائمه جمعه کشور گفت: ائمه جمعه از کسی اجازه نمی گیرند و تریبون های نماز جمعه باید محل هشدار و تذکر به مسئولان و مردم باشند تا مردم را آگاه ساخته و به مسئولان هشدار بدهند.