برچسب: آزمون

نماهنگ/

پایگاه اطلاع رسانی khamenei.ir نماهنگی از صحبت های حضرت آیت الله خامنه ای درباره برجام را منتشر کرد.

رییس اداره کل نیروی انسانی وامور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت:

رییس اداره کل نیروی انسانی مشاوره وامور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت:اجرای آزمون سلامت با هدف تحقیق در خصوص استعداد یابی و رغبت های دانش آموزان است