معاون پارلمانی رئیس جمهور

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان راهپیمایی روز قدس در شهرستان قدس گفت: ملت ایران اسلامی تا آزادی قدس شریف از ملت ستم دیده و مظلوم فلسطین و دیگر مظلومان عالم حمایت کرده و در مقابل زورگویان و مستکبران خواهد ایستاد.

رهبر معظم انقلاب در دیدار با دانشجویان:

حضرت آیت الله خامنه ای «بکارگیری اساتید ارزشی و خودداری از استفاده از عناصر نامطمئن برای نظام و کشور و مردم» را به تشکلهای دانشجویی توصیه و خاطرنشان کردند: عناصری نظیر کسانی که در سال ۸۸ آن حوادث را براه انداختند و بدون هیچ منطقی با اسلامیت و جمهوریت نظام مخالفت کردند قابل اطمینان نیستند.

عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی اظهار داشت:طرح حمایت از آمران به معروف و ناهیان از منکر ابلاغ شده و دولت نیز پذیرای این امر شده است و با اصل این طرح مشکلی ندارد و فقط با تداخلات مدیریتی در این طرح مشکل دارد که در پی رفع آن است.

وزیر اسبق نفت بیان کرد: ۱۷ شهریور ۵۸ با فرماندهی سازمان سیا آمریکا و موصاد اسرائیل انجام گرفت که بر اساس جنایات آمریکا در جهان طبق فرمایشات رهبری و عنایت ایشان یک هفته به عنوان حقوق بشرآمریکایی نامگذاری شد که با توجه به جنایات متعدد آمریکا که در کشور ما و جهان مرتکب شده و می شود هر هفته را می توان هفته حقوق بشر آمریکایی نامید.

معاون پارلمانی رئیس جمهور:

معاون پارلمانی رئیس جمهور در پایان راهپیمایی روز قدس در شهرستان قدس گفت: ملت ایران اسلامی تا آزادی قدس شریف از ملت ستم دیده و مظلوم فلسطین و دیگر مظلومان عالم حمایت کرده و در مقابل زورگویان و مستکبران خواهد ایستاد.