نویسنده و معلم پیشکسوت:

فیروز چیوایی گفت: نویسندگی هنر است و هنر ذاتا در وجود هر انسانی نهفته شده است و برخی سعی بر باور آن دارند، در همین حال برخی دیگر بصورت بلقوه فکر می کنند از هنر خاصی برخوردار نیستند و هیچ گونه سعی و تلاشی در جهت بلفعل باور آن انجام نمی دهند.

کارشناس ارشد اندیشکده آتلانتیک:

کارشناس ارشد اندیشکده شورای آتلانتیک، دعوت سوئیس و اتریش از رئیس جمهوری ایران را در اوج فشارهای آمریکا، نشانه ای از ناکامی دولت ترامپ در قطع روابط تجاری و اقتصادی اروپا و جهان با تهران و شکست سیاست منزوی کردن ایران دانست.

گزارش تصویری؛

اولین نشست هم اندیشی و هم افزایی شورای شهرستانهای استان تهران با محوریت بررسی مسایل و چالش ها، فرصت ها و تهدیدها و ارائه راهکارهای عملیاتی در حوزه حمل و نقل، محیط زیست و آب به میزبانی شورای اسلامی شهرستان قدس برگزار شد.