امام جمعه شهر قدس:

امام جمعه شهر قدس گفت: امروزه یکی از عوامل بیکاری کشور مورد استفاد قرار دادن کالای خارجی بوده و وظیفه مردم خرید از کالای ملی و وظیفه صنعت گران تولید کالایی با کیفیت است، توسعه اشتغال جامعه حمایت از کالای ایرانی می باشد.