دسته‌بندی: یادداشت

فلسفه جشن چهارشنبه آخر سال؛

جشن چهار شنبه سوری جشنی است که درشب چهارشنبه آخر سال برگزار می شود و از دوواژه مرک (چهارشنبه،سوری) ساخته شده است،واژه ابتده نام یکی از روز های هفته می باشد و واژه دوم به معنای سرخ است که از دیر باز در فرهنگ و سنت ایرانیان این جشن برقرار بوده است.

دبیر جبهه فرهنگی انقلابی عهدما:

دبیر جبهه فرهنگی انقلابی عهدما گفت: هنوز یادم نرفته مصطفی صدرزاده که افتخار هم حجره ای بودن او را مدتی داشتم و علی تمام زاده و دیگران از این قشر را که فرزندان کوچک و همسران جوان و فداکارشان را رها کرده و برای دفاع از حریم اعتقادات و جلوگیری از تعرض به ساحت این کشور راهی شده و شاهد لقاء الهی گردیدند.

یادداشت/ حسین کنعانی‌مقدم

شیشه عمر دروغی که نماینده دائم آمریکا علیه ایران مطرح کرد، ۴۸ ساعت بیشتر دوام نیاورد و به لکه ننگ دیگری بر پیشانی مدعی دروغین مبارزه با تروریسم بدل شد.