دسته‌بندی: یادداشت

استدلال‌های علم‌شناسانۀ امام خمینی؛

امام نه محل نزاع ما با علوم انسانی غربی را به هویت و عواملِ هویتی تغییر می‌دهد و از معرفت و عوامل معرفتی غفلت می‌کند، و نه در برشمردن عوامل معرفتی، سطح نزاع را به تغییر مسأله‌ها فرومی کاهد.

یادداشت/ حسین شریعتمداری

در کجای دنیا برای مقابله با آشوبگران و متجاوزان به جان و مال مردم، پلیس را بدون اسلحه به میدان می‌فرستند؟! اگر توماس جفرسون -از واضعان دموکراسی آمریکا- سر از خاک بیرون می‌کرد، می‌گفت؛ این روش که شما دنبال می‌کنید آنارشیسم است، نه دموکراسی!