دسته‌بندی: یادداشت

دیپلماسی موفق خارجی در گرو توانایی‌های اقتصادی داخلی است؛

توانایی و توانمندی در عرصه‌های بین‌المللی نیازمند دارایی و برخورداری از اقتصادی قدرتمند و برنامه‌های داخلی است که گویا این مهم فراموش دولتمردان شده است و برخی برای وصلت با برون از درون غافل شده‌اند و بایدها و نبایدهای اقتصادی را به فراموشی سپرده‌اند!

یادداشت/ امیرحسین اشرفی:

فرمانده کل قوا، سالهاست نسبت به مخاطرات وتهدیدات فرهنگی دشمن همچون تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، ناتوی فرهنگی و استحاله فرهنگی هشدار می دهند و اخیرا نیز بعد از انجام مذاکرات توسط دولتمردان مرتبا بر واژه نفوذ فرهنگی تاکید می نمایند،تا جایی که مقام معظم رهبری دستور آتش به اختیار را برای افسران و سربازان جنگ نرم صادر مینمایند.