دسته‌بندی: یادداشت

شهری که تا چند روز پیش حداقل در و دیوارش با نازیبای روبرو نبود چند روزی است با عدم رعایت برخی عوامل تبلیغی کاندیداها مجلس نازیبا شده است.

یادداشت کیهان/

خواب دیدم عصر عاشوراست و حضرت اباعبدالله علیه السلام برای نبرد آماده می‌شوند. از ایشان اجازه میدان خواستم و حضرت اجازه فرمودند و اسب و شمشیری هم در اختیارم گذاشتند، بر زین نشستم و به میدان تاختم اما، انبوه لشکر دشمنان را که دیدم، بر خود لرزیدم.