امام صادق (علیه السلام) فرمودند:
برآورد اعمال در شب نوزدهم انجام می ‏گیرد و تصویب آن در شب بیست و یكم و تنفیذ آن در شب بیست‏ و سوم. (وسائل الشیعه، ج 7 ص 259 )
Wednesday, 19 June , 2019
امروز : چهارشنبه, ۲۹ خرداد , ۱۳۹۸ - 16 شوال 1440

عزل و نصب کارگزاران در اندیشه علوی

عزل و نصب در سیره علوی دارای شاخصه هایی است که می بایست در اجرای این امر ساماندهی معیشت شهروندان و ایجاد انس و الفت میان مردم مورد توجه قرار گیرد تا بتوانیم ارزشها و باورهای دینی را صیانت نماییم.

۲۷ خرداد ۱۳۹۸