دسته‌بندی: یادداشت

دست ما کلام ماست؛

هشتم مهر هر سال برابر سی ام سپتامبر، «روز جهانی ناشنوایان» نام گذاری شده است. هدف از این نام گذاری، ارتقای فرهنگ ارتباط با ناشنوایان، دانسته هایی از زبان اشاره و آگاهی سیاست مداران و همچنین عموم مردم از مشکلاتی است که این قشر با آن رو به رو هستند.

گزینه های تصدی شهرداری قدس

اینکه شهردار قدس از بین شش گزینه پیش روی چه کسی خواهد بود، طی چند روز آینده مشخص می‌شود، ولی به نظر می رسد خواسته مردم انتخابی درست از سوی اعضای شورای اسلامی شهرستان است، انتخابی که خواسته‌ها و نیازهای مردم را جامه عمل بپوشاند.