دسته‌بندی: یادداشت

یادداشت؛

مردان جنگ ما پشت خلیج فارس ایستاده اند هنوز، سلاح از دست همت و باکری نیفتاده است. هنوز، قلب صیاد شیرازی می تپد.

به مناسبت عید مبعث؛

اورنگ، مدرس حوزه علمیه گفت: وجود پیامبر این درس را به جهان اسلام می دهد که یادتان نرود مخلوقی هستید که یک خالقِ ناظمِ مهربان، رحمان و رحیم شما را خلق کرده و امکانات در اختیارمان گذاشته است، خالقتان را عبادت و قوانینش را اطاعت کنید.