دسته‌بندی: چندرسانه‌ای

در راستای رعایت حقوق شهروندی؛

سلامت و رفاه مردم یک شهر، یکی از شاخص ترین عوامل برای میزان موفقیت و توسعه پایدار آن شهر است. طراحی پیاده روهای شهری نقش اساسی در ارتقای سلامت شهروندان داشته و  عبور و مرور در پیاده روهای شهری در کلان شهرها از ابتدایی ترین حقوق شهروندان است.

بازگشایی دانشگاه

۲۳ دی ۱۳۵۷- پس از کشتار دانشجویان و دانش آموزان در ۱۳ آبان ۱۳۵۷ و اعتصاب و تعطیلی دانشگاه تهران، این دانشگاه با حضور صدها هزار نفر از مردم، نمایندگان روحانیون ، دانشجویان، اهالی مطبوعات و دیگر گروههای سیاسی و مذهبی ، بازگشایی شد.

تاریخچه شهرستان قدس؛

امیرتومان با فراهم کردن امکانات و آوردن عده ای از اهالی خمسه به این منطقه، آرام آرام زمین های بایر را به زمین های کشاورزی تبدیل نمود و منطقه رنگی از زندگی جدید به خود گرفت.