دسته‌بندی: چندرسانه‌ای

به روایت تصویر؛

موسسه طب روان کار گروه فرهنگی اجتماعی نگاه نو با همکاری سازمان فرهنگی ورزشی شهرداری قدس در مرکز شهر با نصب بنر دل نوشته های جاماندگان را به یادگار در دفتر خاطرات شهرستان ثبت کردند.