دسته‌بندی: چندرسانه‌ای

تصاویر امروز را با موضوعات اعتراض مردم فلسطین در اورشلیم، پرتاب ماهواره هندی به فضا، رصد اثرات آب در کره مریخ و مراسم سنتی مردم اسپانیا خواهید دید. معترضان فلسطینی از نارنجک   رژیم صهیونیستی در شهر قدیمی اورشلیم فرار می‌کنند. (Reuters)   پرتاب ماهواره هندی به فضا  (AP) ورزش گروهی یوگا در ساحل «فوکوما» ژاپن […]