دسته‌بندی: چندرسانه‌ای

به مناسبت هفته ناجا؛

فرهنگ سازی و آگاهی بخشی در راستای مباحث ترافیکی یکی از مهم ترین مسائل در رفع مشکلات شهری است و سرمایه گذاری بر روی آینده سازان این کشور با روش های گوناگون اعم از آموزش نظری در مدارس ، آموزش های عملی و تبلیغات در رسانه های جمعی می تواند تاثیرات مطلوبی بر جامعه داشته باشد.