دسته‌بندی: پرونده ویژه

بررسی مشکلات روابط عمومی ها در شهرقدس؛

اخلاق مناسب و حسنه کارمندان روابط عمومی سازمان ها تاثیر مهمی بر تصمیم گیری آن سازمان داشته و بروز اعمال غیر اخلاقی و غیر منطقی نقدهای بسیاری در حوزه های درونی و برونی سازمان همراه دارد.

فرماندار شهرستان قدس؛

ناصر بخت گفت: با شروع به کار رسمی شورای هماهنگی امور ایثارگران شهرستان قدس، از این پس با انسجام و برنامه ریزی بهتر و مناسب از ظرفیت عظیم در زمینه دفاع مقدس امور شهرستان را پیش خواهیم برد.

نویسنده و معلم پیشکسوت:

فیروز چیوایی گفت: نویسندگی هنر است و هنر ذاتا در وجود هر انسانی نهفته شده است و برخی سعی بر باور آن دارند، در همین حال برخی دیگر بصورت بلقوه فکر می کنند از هنر خاصی برخوردار نیستند و هیچ گونه سعی و تلاشی در جهت بلفعل باور آن انجام نمی دهند.