دسته‌بندی: پرونده ویژه

نویسنده و معلم پیشکسوت:

فیروز چیوایی گفت: نویسندگی هنر است و هنر ذاتا در وجود هر انسانی نهفته شده است و برخی سعی بر باور آن دارند، در همین حال برخی دیگر بصورت بلقوه فکر می کنند از هنر خاصی برخوردار نیستند و هیچ گونه سعی و تلاشی در جهت بلفعل باور آن انجام نمی دهند.

بعد از ابهامات فراوان درباره مهمان برنامه ماه عسل و بازی با سلامت مردم ایران، وزیر بهداشت بدون هیچ زمینه قبلی، از ماه عسل و مهمان برنامه حمایت کرد تا مشخص شود چه عواملی پشت پرده این ماجرا هستند.

در گفتگو با بانوی حافظ قرآن کریم؛

زهرا هرمزی گفت: توصیه ای که به علاقه مندان حفظ قرآن کریم دارم اینست که تا جایی که می توانیم قرآن را جدی بگیریم چراکه وقتی بیشتر با قرآن آشنا می شویم، می توانیم تصمیمات درستی در زندگی داشته باشیم.