دسته‌بندی: ورزشی

مشاور حقوقی شورای شهر قدس:

مشاور حقوقی شورای شهر قدس : شهرسازی وحشی که آثار زیانباری بر اقتصاد، صنعت، ترافیک، تولید، محیط زیست، اراضی کشاورزی، آثار تاریخی و نظام پولی و بانکی کشور بر جای می‌گذارد پیامد استبداد مدیران محلی، سکوت دولتمردان، ضعف رویه قضایی، تجاوز به قوانین حاکم بر فرایند شهرسازی است.

در دومین روز رقابت های جام شهدا،

ورزشگاه شهدای شهر قدس امروز شاهد دیدار تیم صبای قم و ذوب اهن اصفهان در ساعت ۱۵ خواهد بود و در این دیدار به احتمال زیاد محکی جدی به خرید های نیم فصل صبا زده خواهد شد.