دسته‌بندی: ورزشی

روزنامه ورزشی شوت در صفحه اول چاپ فردا خود تیتر عجیبی را انتخاب کرد. این روزنامه با تیتر «خداحافظی عادل از ۹۰؟» احتمالی را مطرح کرد که بدون شک جنبه ژورنالیستی دارد تا اینکه واقعیت داشته باشد.