دسته‌بندی: ورزشی

پشت پرده حضور امیرپاشا در تبریز

م-ع دلال مشهوري كه در سالهاي گذشته بارها با مطرح شدن نامش و برخي فعاليتهاي مخربش باعث سرزنش قلعه نويي از سوي منتقدان و مسئولان فدراسيون فوتبال شده است . در این باره بايد ديد كه مسئولان ذيربط در تبريز چه واكنشي به حضور اين فرد نشان خواهند داد ؟!