دسته‌بندی: ورزشی

در گفتگو با بانو رزمی کار قدسی؛  

موسوی گفت: از مسئولین امر می خواهیم که به ورزش شهرستان بیشتر اهمیت دهند به خصوص در قشر آسیب پذیر جامعه،  تا شاهد شکوفایی استعدادهای نهفته در بین آنها بوده و بتوانیم افتخارات بیشتری در عرصه های کشوری و بین المللی به دست آوریم.