دسته‌بندی: دانشگاه آزاد شهر قدس

یادداشت دانشجویی - اعظم السادات میرمحمدی؛

امروزه وهابیت به عنوان یک فرقه ضاله به گونه‌ای دست به تخریب اسلام ناب محمدی(صلی الله علیه و آله وسلم) زده است که سراسر دنیا با توجه به اعمال و رفتار این گروه افراطی، دین اسلام را به عنوان دینی خشک ‌و خشن تلقی می‌کنند.

پیشنهاد تغییر اسم یک بوستان به مسئولان شهر قدس؛

دانشگاه آزاد شهرقدس در ورودی شهر قدس وجود دارد که در کنار آن تابلویی را مشاهده می‌کنیم که بر روی آن نوشته بوستان زیتون که پیشنهاد می‌دهیم مسئولان شهری نام این بوستان را به پارکینگ تغییر دهند.