دسته‌بندی: اقتصادی

بررسی کشت گلخانه‌ای برای کشاورزی:

اوضاع معیشتی کشاورزان اصفهان در بدترین شرایط است. این شرایط بر هیچ کسی پوشیده نیست چرا که امسال آبی نداشتند و این یعنی کشتی هم در کار نبوده است. با این حال با اقداماتی نوین می‌توان دوباره چرخه کشت و کار را به راه انداخت.

کاریکاتور/

دولت با دستکاری نرخ و حذف ارز مبادله‌ای قیمت دلار خود را بالاتر خواهد فروخت و از این محل ۴۰۰ تومان درآمد کسب کند. این اصلی‌ترین اثر فوری برای اقتصاد ایران است که اگر مدیریت نشود، وحشتناک خواهد بود.