دسته‌بندی: اقتصادی

رییس کل سازمان خصوصی سازی خبر داد؛

رییس کل سازمان خصوصی سازی گفت: واریز سود سهام عدالت برای همه ۴۷میلیون نفر مشمول به‌صورت یکجا امکان واریز ندارد، اما می‌توان این قول را به مردم داد که در چند روز آینده واریز مرحله اول سود آغاز خواهد شد.

دبیرکل کانون انجمن‌های صنفی کارگران خبر داد؛

دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران کشور با بیان اینکه معاش کارگر و خانوار کارگری در تعیین دستمزد یک ضرورت است گفت:عصر امروز جلسه کمیته مزد با حضور نمایندگان کارگران برگزار می شود.