دسته‌بندی: اخبار شهر قدس

در خصوص خواسته مردم و امام‌جمعه شهرستان قدس صورت گرفت؛

رئیس اداره تأمین اجتماعی شهرستان قدس در خصوص خواسته و سخنان خطبه این هفته امام‌جمعه شهر قدس پاسخی نه‌چندان کامل و روشن در این خصوص به یکی از خبرگزاری ارائه کرد.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس اعلام کرد؛

رئیس اداره حفاظت محیط زیست شهرستان قدس از مستمر بودن گشت و پایش جهادی معادن در شهرستان خبر داد و اعلام کرد با هرگونه تخلف طبق ظوابط و مقررات برخورد خواهد شد.