دسته‌بندی: اخبار شهر قدس

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در فرماندهی حفاظت سپاه:

مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در فرماندهی حفاظت سپاه با بیان اینکه اهل تسنن و شیعیان یک دشمن مشترک به نام صهیونیست بین اللمل دارند، مسلمانان را به غافل نشدن از زمینه های تخریبی و توطئه های دشمن توصیه کرد.

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قدس:

رئیس اداره بهزیستی شهرستان قدس با بیان اینکه بیش از ۷۰ درصد هزینه‌های درمانی معلولان توسط اداره بهزیستی شهرستان قدس پرداخت می‌شود گفت: متأسفانه در سال جاری تاکنون هیچ اعتبار استانی را جذب نکرده‌ایم.