دسته‌بندی: اخبار شهر قدس

در راستای رعایت حقوق شهروندی؛

سلامت و رفاه مردم یک شهر، یکی از شاخص ترین عوامل برای میزان موفقیت و توسعه پایدار آن شهر است. طراحی پیاده روهای شهری نقش اساسی در ارتقای سلامت شهروندان داشته و  عبور و مرور در پیاده روهای شهری در کلان شهرها از ابتدایی ترین حقوق شهروندان است.

تاریخچه شهرستان قدس؛

امیرتومان با فراهم کردن امکانات و آوردن عده ای از اهالی خمسه به این منطقه، آرام آرام زمین های بایر را به زمین های کشاورزی تبدیل نمود و منطقه رنگی از زندگی جدید به خود گرفت.