دسته‌بندی: اخبار شهر قدس

مسئول کمیسیون امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان قدس:

مسئول کمیسیون امور بانوان و خانواده فرمانداری شهرستان قدس گفت: ما هر چقدر بتوانیم فرهنگ مطالعه را در برنامه روزانه مان جایگزین کنیم و یک برنامه در زمینه کتاب خوانی داشته باشیم، می توانیم به مسئولیتی که برعهده مان قرار داده شده، علمی تر عمل کنیم.

امام جمعه شهر قدس:

امام جمعه شهر قدس گفت: امروز دشمنان در این صدد هستند که با آن‌همه هزینه، فکر و تبلیغات کردند، که در نتیجه آن چند دختر فریب بخورند و در گوشه‌وکنار روسری از سر بردارند و همه تلاش‌های‌شان در فضای مجازی در این نتیجه کوچک و حقیر خلاصه شد.