دسته‌بندی: اخبار شهر قدس

رئیس دادگستری شهرستان قدس:

رئیس دادگستری شهرستان قدس گفت: برای تسهیل هر چه بیشتر در امور مربوطه مردم به دستگاه قضا سه شعبه دادگاه را اضافه کرده ایم و همچنین مهمترین برنامه دستگاه قضایی شهرقدس مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

رئیس اتاق اصناف شهرستان قدس،

رئیس اتاق اصناف شهرستان قدس گفت: صنوف در جای‌جای کشور در حوزه‌های مختلف مانند اقتصاد و اشتغال یاری‌دهنده دولت هستند اما خود محرک هستند و تا هم‌اکنون ۱۱ هزار صنف در شهر قدس شناسایی‌شده است.