دسته‌بندی: اجتماعی

دادستان شهرستان قدس؛

کاویانی گفت: یکی از ابتدایی ترین حقوق مرتبط با بشر کرامت انسانها و ارج نهادن به هویت و کرامت انسانهاست. بنابراین وظیفه ی همه ی حُکّام و حاکمیت ها این است که بتوانند این وظیفه اولیه را به نحو احسنت اجرا کنند.

شهردار قدس در جمع اصحاب رسانه؛

مختاری گفت: شهرقدس در یک دوره زمانی بسیار کوتاه شکل گرفته است و اصول شهرسازی به شکل مطلوب در آن اجرا نشده و مشکلاتی که امروز وجود دارد حاصل نداشتن برنامه شهرسازی از ابتدای شکل گیری شهرقدس تا به امروز است.