دسته‌بندی: اجتماعی

فیلم/

باز سازی و نوسازی پارک آزادگان شهرستان قدس -قطع درختان شهرک فرزان توسط افرادی ناشناس در شهرستان قدس -ترافیک گلوی شهرقدس را میفشارد

فیلم/

جولان سگ های ولگرد -عدم روشنایی پل ورودی شهرقدس -آلودگی هوا به وسیله خودرو مکانیزه شهرداری قدس