دسته‌بندی: اجتماعی

توسط پزشکان متخصص بسیج جامعه پزشکان و استید دانشگاه علوم پزشکی تهران انجام شد:

ویزیت رایگان شهروندان توسط پزشکان متخصص بسیج جامعه پزشکان و استید دانشگاه علوم پزشکی تهران در قالب طرح همیاران فاطمی در پایگاه طاهره واقع در میدان ۹ دی شهرستان قدس انجام شد.

مدیر آموزش و پرورش شهرستان قدس در نشست برنامه ملی شهاب:

محمدرضا بهمنش با بیان اینکه در این برنامه استعدادهای دانش‌آموزان در هشت رشته شناسایی می‌شود ، افزود: براساس این برنامه ، استعدادهای کلامی ریاضی ،هنری،فضایی،حرکتی ورزشی ، اجتماعی ، فرهنگ دینی و علوم تجربی دانش آموزان شناسایی و هدایت می شود .

یکصدوپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حساب‌های این قوه شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن را آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.

کارشناس سازمان هواشناسی:

کارشناس سازمان هواشناسی از آغاز بارش‌ها از سه‌شنبه شب خبر داد و گفت: اوج بارش‌ها روز چهارشنبه از شمال غرب و در تبریز خواهد بود. انتهای هفته نیز بارش در تهران پیش‌بینی می‌شود.

یکصدوپنجمین نشست خبری سخنگوی قوه قضاییه

سخنگوی قوه قضائیه گفت: حساب‌های این قوه شفاف بوده و در تمام اسناد و مدارک آن که در این جلسه نیز نسخه کاملی از آن را آورده‌ام و صداوسیما نیز می‌تواند آنها را به مردم نشان دهد، این حساب‌ها به نام شخص نبوده و به نام «قوه قضائیه» افتتاح شده است.