دسته‌بندی: اجتماعی

رییس اداره کل نیروی انسانی وامور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت:

رییس اداره کل نیروی انسانی مشاوره وامور تربیتی وزارت آموزش و پرورش گفت:اجرای آزمون سلامت با هدف تحقیق در خصوص استعداد یابی و رغبت های دانش آموزان است

روزنامه اطلاعات در شماره روز یکشنبه ۱۵ آذر ۹۴ خود گفتگوی سردبیر روزنامه السفیر لبنان با سید محمد خاتمی را به همراه عکس این دیدار منشر کرده است که برخی رسانه ها از آن با عنوان ” پایان ممنوع التصویری خاتمی در روزنامه دولتی!+عکس” یاد کردند.

ماه “ربیع‌الاول” همانگونه که از اسم آن پیداست بهار ماه‌هاست، ماهی که آثار رحمت خداوند هویداست و ذخایر برکات خداوند و نورهای زیبایی او بر زمین فرود آمده است و میلاد رسول خدا (ص) در این ماه است .

مستمری بگیران زیر لب و گاها بلند اعتراض می کنند. یکی دیگر از افرادی که در این زمینه با وی صحبت میکنم آقای حدودا ۶۰ ساله با موهایی سفیدتر از سن و سالش و قدی بلند است. خودش را اسفندیاری معرفی کرده و می گوید: ۶ سالی است که بازنشسته شده ام و با دریافت حقوق مستمری زندگی خود، همسر و دو تن از فرزندانم را که هنوز مجرد هستند اداره می کنم و منبع درآمدی دیگری نیز ندارم.