دسته‌بندی: اجتماعی

مدیر مسئول خبرگزاری آریا؛

مدیر مسئول خبرگزاری آریا گفت:هرزمان که مردم احساس کردن انقلاب اسلامی با توجه به توطئه ها و برنامه ها دشمن تضعیف شود احساس تکلیف کردن که به واقع باید گفت: ۹ دی احساس تکلیف مردم برای دفاع از انقلاب اسلامی است.

/یک لحظه مکث/

درحالی‌که مردم تهران نزدیک به سه هفته است با مشکل آلودگی هوا دست و پنجه نرم می‌کنند و منتظر هستند تا رئیس سازمان محیط زیست ابتکاری نو دراندازد تا شاید بخشی از مشکل آلودگی هوا حل شود، اما خانم رئیس رفتن به سفر را به ماندن در خطر ترجیح داده است تا مبادا دود آلودگی به چشمانش برود.