دسته‌بندی: اجتماعی

رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان قدس؛

رییس اداره میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری شهرستان قدس گفت: باتوجه به اینکه سال گذشته شاهد حوادث ناگواری در سطح کشور بودیم و تلاش بر این است که سال جدید را با امید و شادی شروع کنیم، با همکاری مسئولین فرمانداری، شهرداری، اعضای شورای اسلامی شهر و اعضای کمیته ده گانه، می خواهیم یک سال متفاوتی آغاز کنیم.