کیسه دوختن برخی مدارس و موسسات برای والدین دانش آموزان بسیار پرهزینه تمام شد است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیی قدس خبر، کیسه دوختن برخی مدارس و موسسات برای والدین دانش آموزان بسیار پرهزینه تمام شد است./فارس