بی خبری مسئولین فرهنگی هنری از آدرس کانون های فرهنگی و هنری شهرستان قدس

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، دفتر انجمن شعر و ادب، خانه عکاسان،دفتر اصحاب رسانه، خانه هنرمندان و مجموعه های هنری دیگر را که از مسئولین فرهنگی جویا می شویم.

متاسفانه با کلمه نداریم و یا در دست بررسی است مواجه می شویم.

شهرستانی با استعدادهای درخشان در شاخه های مختلف هنری که روزی انجمن شعر و ادبش سرآمد انجمن های ادبی استان بود و از شاخه های مختلف هنر شامل موسیق،تئاتر،سینما،شعر،عکاسی و هنرهای که از آنها یاقوت های الوانی در سبد فرهنگ و هنر این مرز و بوم می توان خوشه چین کرد.

با گسترش روز افزون فضاهای مجازی و ضرورت حمایت های ویژه در این بخش بنظر می رسد که دیگر حرکت های خود جوش محلی و خانگی پاسخگویی نیاز های منتهی به رشد و تعالی هنر و هنرمند نیست.

آیا زمان آن فرا نرسیده است که مسئولین فرهنگی شهرستان قدس با شناخت بهتر استعدادهای این شهرستان و برنامه ریزی های مدون و پرهیز از هرچه پیش آید خوش آید به نیاز های فرهنگی پاسخ مناسب بدهند.

استقلال حرفه ای روزنامه نگاران و خبرنگاران از جمله مواردی است که مورد تاکید این دولت بوده است.

در گزارش بعدی قدس خبر با اشاره مستقیم به دفاتر مربوطه و اهمال مدیران فرهنگی در این خصوص گزارش های تکمیلی ارائه خواهد داد.