لحظه فرار کارگر ساختمانی در حادثه فروریختن ساختمان را ببینید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، لحظه فرار کارگر ساختمانی در حادثه فروریختن ساختمان را ببینید./فارس