سرپرست وزارت کار در بازدید سرزده از کانون عالی بازنشستگان در آسانسور گیر کرد.

به گزارش پایگاهخبری تحلیلی قدس خبر، سرپرست وزارت کار در بازدید سرزده از کانون عالی بازنشستگان در آسانسور گیر کرد./فارس