ربیعی، وزیر کار و رفاه با بیان این که یکی از راه های مقابله با فقر در جامعه آموزش افراد کم توان است گفت: افرادی که به هیچ وجه توان اداره زندگی را ندارند حمایت می شوند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، ربیعی، وزیر کار و رفاه با بیان این که یکی از راه های مقابله با فقر در جامعه آموزش افراد کم توان است گفت: افرادی که به هیچ وجه توان اداره زندگی را ندارند حمایت می شوند./فارس