به مناسبت هفته پژوهش و پس از بررسی های به عمل آمده دانشجویان و پژوهشگران برتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس مورد تجلیل قرار گرفتند.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، به مناسبت هفته پژوهش و با حصور رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس، دادستان شهرستان قدس و جمعی از اعضای هیئات علمی و پژوهشگران این دانشگاه، پژوهشگران برتر این واحد منتخب و طی مراسمی از آنها تجلیل به عمل آمد.
حسین حسن پور درویشی، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس در این مراسم با تبریک هفته پژوهش و اشاره به دستاورد های بزرگ این دانشگاه در حوزه علم و فناوری و پژوهشی اظهار داشت: دانشگاه آزاد شهرقدس بزرگترین واحد دانشگاهی در شهرستانهای غرب استان تهران است که تمام سعی و همت مدیران این واحد بر این اصل متمرکز شده است که خروجی این دانشگاه قدمی در راه توسعه و بهبود شرایط فعلی منطقه و کشور باشد و فراغت از تحصیل برای هریک از دانشجویان این واحد، در ورود وی به عرصه های نیازمند علمی شدن کشور تاثیر گذار باشد.
وی در ادامه به عملکرد حوزه پژوهش و فناوری دانشگاه پرداخت و از اعضای هیئت علمی دانشگاه در خصوص رشد و توسعه روز افزون شاخص های پژوهشی و فناوری قدردانی و اظهار امیدواری کرد: این شاخص ها با مشارکت بیشتر پژوهشگران و فناوران ارتقا خواهد یافت و رخداد ها در حوزه علمی پژوهشی، هزینه نیست بلکه یک نوع  از سرمایه گذاری برای جامعه خواهد بود .رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر قدس در خاتمه خاطر نشان کرد:برای رفع نیازها ارتباط با بیرون دانشگاه را در دستور کار قرار داده و در این زمینه موفقیت هایی نیز داشته ایم و امیدواریم تا رجوع هرچه بیشتر دستگاه ها و نهاد ها برای ارزیابی، آسیب شناسی و رفع موانع و مشکلات و رونق چرخه تولید، اقتصاد، و مدیریت در عرصه های مختلف با کمک دانشگاه صورت پذیرد.

dsc_0786 dsc_0780 dsc_0782 dsc_0784 dsc_0776 dsc_0772 dsc_0766 dsc_0756 dsc_0754 dsc_0743  dsc_0790