مراسم معارفه مهدی فتح الله رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس با حضور رئیس استانی دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی در دانشگاه آزاد برگزار شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، مراسم معارفه مهدی فتح الله رئیس جدید دانشگاه آزاد اسلامی شهرقدس با حضور رئیس استانی دفاتر نهاد مقام معظم رهبری در دانشگاه آزاد اسلامی، ریاست شورای اسلامی شهر قس،کارکنان دانشگاه و جمعی از اساتید در دانشگاه آزاد اسلامی برگزار شد.