وزیر ورزش با استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی مخالفت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، وزیر ورزش با استعفای رسول خادم از ریاست فدراسیون کشتی مخالفت کرد./فارس