جمهوری اسلامی ایران، یک نظامی است که در طول این سالهای متمادی در مقابل نظام جاهلیت مدرن ایستادگی و مقاومت کرد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، جمهوری اسلامی ایران، یک نظامی است که در طول این سالهای متمادی در مقابل نظام جاهلیت مدرن ایستادگی و مقاومت کرد.

لذا جاهلیت مدرن با تمام ابزارهای خود به دشمنی با جمهوری اسلامی ایران برخاسته، همه علیه جمهوری اسلامی ایران قیام کردند و نتوانستند جمهوری اسلامی ایران را شکست دهند نتوانستند ایران را وادار به عقب نشینی کنند.