لحظه حمله با چاقو به نامزد ریاست جمهوری برزیل معروف به «ترامپ برزیل» را ببینید.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، لحظه حمله با چاقو به نامزد ریاست جمهوری برزیل معروف به «ترامپ برزیل» را ببینید./فارس