رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس؛شهرستان قدس با فقر زیرساختی ، کاستی ها و کنبودهایی در خصوص امکانات فرهنگی روبرو است.

به گزارش قدس خبر ؛ رضا کرم آبیان با اشاره به نقش تعیین کننده سرمایه های انسانی در توسعه و شکوفایی فرهنگی جامعه اظهار داشت: شهرستان قدس نیز از این اصل و قاعده مستثنی نیست و در طول سالیان اخیر نیز تلاش شده از ظرفیت های موجود در منطقه قدس به نحو شایسته ای بهره مند شویم.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس افزود: نوپا بودن شهرستان قدس و فقر زیرساختی باعث شده تا جمعیت و سرمایه فرهنگی در این منطقه ماندگاری نداشته و بعد از مدتی شاهد هستیم فعالان فرهنگی از این شهر به شهرها و مناطق دیگر مهاجرت می کنند.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس گفت: سیال بودن و مهاجرت جمعیت و سرمایه های فرهنگی به چالش و معضلی جدی در حوزه فعالیت های فرهنگی قدس تبدیل شده است.

کرم آبیان عنوان کرد: شهرستان قدس، منطقه ای خوابگاهی است و با عنایت به جابجایی مکرر و متداوم جمعیت و نیروی کارآمد فرهنگی، ارزیابی میزان دستاورد فرهنگی را نیز دشوار ساخته است.

وی افزود: در شرایطی که این شهرستان فاقد سالن آمفی تئاتر، سینما، سالن موسیقی، موسسات و… است، طبیعتا انگیزه ماندگاری در چنین منطقه ای کاهش می یابد و مهاجرت نتیجه کمبودها و کاستی های امکانات فرهنگی خواهد بود.

رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قدس یادآور شد:امیدواریم با برون رفت از محدودیت های اعتباری و مالی، شاهد توفیقات هر چه بیشتری در عرصه فرهنگی باشیم، زیرا هر آنچه ارتقای بیشتری در توسعه زیرساختی حاصل شود، به همان میزان استعدادهای هرچه بیشتری به ایفای نقش و بروز توانمندی های خود می پردازند و ثمره آن ها در طراوت و توسعه فرهنگی بروز پیدا می کند.