خمین- معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت گفت: اگرچه دارو، درمان و مراقبت تاحدودی سلامت افراد را تضمین می کند، اما تامین بخش مهمی از سلامت افراد، در گرو وجود سلامت اجتماعی است.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، علی اکبر حق دوست، پیش از ظهر یکشنبه در اولین همایش مجمع شهرستانی سلامت در شهرستان خمین اظهار کرد: مفهوم سلامت بعد جسمی، روانی، اجتماعی و معنوی را شامل می شود، که بعد اجتماعی سلامت، به مفهوم احساس آسودگی و آرامش در زندگی اجتماعی، از اهمیت بسیاری برخوردار است.

وی ادامه داد: سلامت اجتماعی وجود نشاط اجتماعی و احساس امنیت و رفاه اجتماعی و اقتصادی را در بر می گیرد که برای رسیدن به این احساس مهم  بایستی امنیت و رفاه جامعه ارتقا یابد، چرا که باعث بهبود کیفیت زندگی می شود و به تبع بر سلامت فرد و اجتماع تاثیر گذار خواهد بود.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی تصریح کرد: داشتن نشاط اجتماعی نیز در برگیرنده چگونگی سبک زندگی فردی و خانوادگی و داشتن سرمایه اجتماعی است که بایستی مورد توجه قرار گیرد.

حق دوست خاطرنشان کرد: کیفیت و چگونگی و سبک زندگی فردی و خانوادگی که شامل مسکن، محیط کار، جامعه، رفاه فردی و مهارت های زندگی می باشد، در نشاط اجتماعی تاثیر گذار است.

وی با اشاره به بازدیدی که طی امروز از بیت تاریخی امام خمینی(ره) در خمین داشته، افزود:  نوع معماری در نشاط اجتماعی تاثیر گذار است، به طوری که انحنا در معماری های سنتی که نشان دهنده دهنده آرامش است باعث نشاط می شود و قاعده و زاویه در سبک معماری های جدید نوعی خشونت را القا می کند.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی وجود سرمایه اجتماعی را رکن مهم دیگر در ایجاد نشاط دانست و تصریح کرد: تعلقات خاطر و هویت ملی منطقه ای و همچنین حمایت های خانوادگی و شبکه های اجتماعی واقعی، نوعی سرمایه اجتماعی هستند که برای رسیدن به این سرمایه لایه های هویتی انسان باید به درستی شک بگیرد.

حق دوست ادامه داد: ما باید برای تمام ارزش های ملی و دینی  که دارا هستیم به عنوان سرمایه های اجتماعی هویت سازی کنیم، چرا که قطعا بر نشاط اجتماعی و در نهایت سلامت اجتماعی افراد تاثیر گذار خواهد بود.

معاون برنامه ریزی راهبردی و هماهنگی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی اظهار کرد: مقوله سلامت مقوله ای کاملا اجتماعی است که معاونت اجتماعی در وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و دانشکده های علوم پزشکی، با همین رویکرد نگاه اجتماعی بر سلامت، شکل گرفته است./مهر