عدالتی گفت: مشکلاتی مانند تخصیص آب شرب شاغلین، فاضلاب، پسماندهای جامد و رها شده، وضعیت نامناسب معابر، آسفالت خیابان ها و سیمای شهرک های صنعتی دیده می شود که رسیدگی به آن ها می بایست با جدیت بیشتری انجام شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، طی بازدید به عمل آمده توسط معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، مسئولین فرمانداری، شهردار قدس و مسئولین شهرک های صنعتی از شهرک های صنعتی زاگرس و قدس، مشکلات مناطق صنعتی، خدماتی و رفاهی صنعت کاران بررسی شد.

شهرام عدالتی، معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان تهران، در ارتباط با اهمیت رسیدگی به مسائل صنعت کاران، اظهار داشت: مشکلاتی مانند تخصیص آب شرب شاغلین، فاضلاب، پسماندهای جامد و رها شده، وضعیت نامناسب معابر، آسفالت خیابان ها و سیمای شهرک های صنعتی دیده می شود که رسیدگی به آن ها می بایست با جدیت بیشتری انجام شود.

عدالتی اذعان کرد: توسعه برای مردم است و هدف از توسعه، مردم هستند. بنابراین اولین مسئله، تضمین سلامت مردم است.

وی افزود: بازآفرینی، مناسب ترین راه نجات برای گذشتن از این مشکلات و معضلات است. دستگاه های مربوطه مانند شهرداری، شورای شهر، شهرک های صنعتی و محیط زیست با کنار هم بودن، هم راستایی و اتحاد می توانند این مشکلات را به سرعت برطرف نمایند.

معاون سازمان مدیریت و برنامه ریزی تأکید کرد: با توجه به تنیده شدن شهرک های صنعتی در بافت شهری، محدوده شهرک ها می بایست مشخص شود و در عملکرد فعالیت های مجاز تسهیل ایجاد شود و فضاهای اطراف شهرک ها و فعالیت های غیر رسمی شناسایی شود تا بتوان در ارائه تسهیلات خدماتی و رفاهی برنامه ریزی صحیح و مؤثر انجام داد.

 

 

خبرنگار: سیده طیبه عزتی

انتهای پیام/