پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر

دریچه ایست رو به واقعیت …

دریچه ای که خون هم پیشگان عرصه ی قلم را در خویشتن نظاره می کند …

قلمی که از انبیا تحویل گرفته ایم و با شرافت خویش پاسداری خواهیم کرد …

شرافتی که محض خاطر مسئول یا مسئولانی بر باد نخواهیم داد …

آری به میدان آمدیم تا مسیر پیر مرادمان را همچون همیشه با ثبات بپیماییم و به یادتان بیاوریم که اقایان و احیانا بانوان: عرصه ی قلم و قلم نگاری کار هر کس نیست…

شرافت و ظرافت قلم اگر با ضخامت و فصاحت مال دنیا معاوضه شود در انتها چیزی نخواهد ماند جز رنج آدمی …

رنجی که بدون ترس می نگاریم تا شاید مرحمی شود بر زخم های پیشین …

متذکر می شویم : سخنمان بر خواسته از صداقت , کلاممان سر رشته ی شهامت, هدفمان دست یابی به فرهنگی بر گرفته از عدالت…

نام شما (الزامی)

آدرس پست الکترونیکی شما (الزامی)

موضوع
[text your-subject*]

پیام شما