فتح اله گفت: هدف از تحصیل و علم آموزی، برخورداری از علم، دانش، معرفت و بصیرت است که منجر به رسیدن انسان به درجه تعالی و کمال می شود.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، دکتر مهدی فتح اله، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی واحدهای غرب استان تهران، در جلسه توجیهی دانشجویان ورودی جدید با اشاره به تحول شرایط و ویژگی های کسب و کار و واقعیت های پیش رو اظهار کرد: هدف از تحصیل و علم آموزی، برخورداری از علم، دانش، معرفت و بصیرت است که منجر به رسیدن انسان به درجه تعالی و کمال می شود.

وی ادامه داد: در کسب علم و دانش نباید کسب مدرک را ملاک علم آموزی قرار داد بلکه برای رسیدن به پیشرفت علمی و توسعه کشور باید تلاش و کوشش داشته و تمرکز بر دانش، پژوهش، فن آوری، خلاقیت و نوآوری را منبع اصلی ثروت دانست. دانش علمی و توانمندی عملی، عامل ایجاد پایداری در اشتغال و کارایی است.

فتح اله بیان کرد: دوران تحصیل در دانشگاه و علم آموزی، بخشی از بهترین زمان زندگی است و پیامبر اکرم(ص) فرمودند:” بهترین مردم کسی است که مردم از او بهره مند شوند”. بنابراین با این حدیث می توانیم هدفی متعالی برای انتخاب دوران تحصیل در دانشگاه است. خوب زندگی کردن، توانمند شدن برای حل مسائل پیرامون، تشخیص درست از غلط، یافتن بینش و بصیرت و انسان مفید بودن از دیگر اهداف حوزه آموزش و پژوهش است.

وی با اشاره به رسالت دانشگاه در مسیر پیشرفت دانشجویان گفت: مکان تحصیل، مکانی مقدس است و مجموعه دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس با مشارکت، تعامل و همکاری همه جانبه سعی بر پیمودن مسیر تحصیل، تهذیب و ساماندهی آن دارد و اولویت همه بر کسب علم و دانش و آگاهی است.

رئیس دانشگاه آزاد اسلامی گفت: پویایی و تلاش مستمر در راه کسب علم و دانش، راه پیشرفت است و هیچ مسیر میانبری در این راه وجود ندارد. رعایت نظم و ترتیب در محیط دانشگاه و احترام به قوانین مجموعه یک اصل کلیدی در موفقیت است. در مسیر علم آموزی، باید مهارت های خلاقیت و نوآوری خود را تقویت کرد و با یادگیری توانایی حل مسئله می توان در سطوح زندگی، تحصیل و کار سعادتمند و موفق شد.

وی تصریح کرد: دانشجویان در تشکل ها و انجمن های تخصصی و دانشجویی رشته خود عضو شوند و با رعایت و صیانت از ارزش های دینی و فرهنگی الگوی رفتاری مناسبی برای یکدیگر باشند.