اقدام تحسین‌برانگیز در پرداخت قبض گاز نیازمندان گنابادی توسط کارکنان اداره گاز از جیب شخصی‌ خود!

  • منبع خبر : فارس