اکیپ جهاد گران ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قدس در پی زلزله ی غرب کشور در روستای سراب ذهاب استان کرمانشاه در حال خدمات رسانی آوار برداری هستند .

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، اکیپ جهاد گران ناحیه مقاومت بسیج شهرستان قدس در پی زلزله ی غرب کشور در روستای سراب ذهاب استان کرمانشاه در حال خدمات رسانی آوار برداری هستند .