ثبت نام ترم جدید دانشگاه آزاد واحد شهر قدس

دانشگاه آزاد واحد شهر قدس برای نیم سال دوم سال ۹۴-۹۵ دانشجو میپذیرد

به گزارش قدس خبر- بر همین اساس نیز  پذیرفته شدگان ورودی جدید در دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهرقدس که  بزرگترین مجتمع آموزش عالی
غرب استان تهران است میتوانند برای ثبت نام قطعی با همراه داشتن مدارک مورد نیز در تاریخ های ذیل به این دانشگاه در شهرستان قدس مراجعه نمایند.
جدول زمانبندی مراجعه حضوری پذیرفته شدگان بهمن سال ۴۹ برای ثبت نام قطعی به شرح زیر اعلام می گردد:
۱
نقشه کشی معماری-معماری                کاردانی پیوسته
کامپیوتر – نرم افزار کامپیوتر                    کاردانی پیوسته
مهندسی اجرایی عمران                       کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی حسابداری                     کارشناسی ناپیوسته
مهندسی علوم وصنایع غذایی                 کارشناسی ناپیوسته
شنبه
۹۴/۱۱/۰۳
ساعت ۹ الی ۱۵

۲
گرافیک-گرافیک                                کاردانی پیوسته
علمی کاربردی حسابداری                  کاردانی پیوسته
مهندسی تکنولوژی الکترونیک               کارشناسی ناپیوسته
علمی کاربردی معماری                      کارشناسی ناپیوسته
یکشنبه  ۹۴/۱۱/۰۴    ساعت ۹ الی ۱۵

 

۳

کاردان فنی برق الکترونیک                 کاردانی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی                             کاردانی ناپیوسته
معماری                                        کاردانی ناپیوسته
تعمیرات سخت افزار کامپیوتر              کاردانی ناپیوسته
نرم افزار کامپیوتر                             کاردانی ناپیوسته
حسابداری                                    کاردانی ناپیوسته
کاردان فنی صنایع غذایی                  کاردانی ناپیوسته
مدیریت بازرگانی                             کارشناسی ناپیوسته
مهندسی تکنولوژی نرم افزار کامپیوتر     کارشناسی ناپیوسته

دوشنبه ۹۴/۱۱/۰۵      ساعت  ۹ الی ۱۵
حقوق                             کارشناسی پیوسته
بیوشیمی                          کارشناسی پیوسته
تربیت بدنی و علوم ورزشی                               کارشناسی پیوسته
علوم ورزشی گرایش علوم زیستی ورزشی            کارشناسی پیوسته
علوم ورزشی گرایش علوم انسانی ورزشی            کارشناسی پیوسته

                    سه شنبه ۹۴/۱۱/۰۶    ساعت ۹ الی ۱۵

زیست شناسی با گرایش های (عمومی-جانوری)                        کارشناسی پیوسته
مهندسی کشاورزی- رشته های (زراعت اصلاح نباتات-اقتصاد)         کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسی آب                                                           کارشناسی پیوسته
مهندسی کشاورزی -علوم دامی                                            کارشناسی پیوسته
مهندسی کامپیوتر                                                              کارشناسی پیوسته
میکروبیولوژی(زیست شناسی سلولی-مولکولی)                          کارشناسی پیوسته
چهارشنبه  ۹۴/۱۱/۰۷          ساعت ۹ الی ۱۵

حسابداری-با گرایش های (مالیاتی-دولتی-حسابرسی)                کارشناسی پیوسته
مهندسی شهرسازی                                                         کارشناسی پیوسته
شیمی با گرایش های (محض-کاربردی)                                    کارشناسی پیوسته

                 شنبه    ۹۴/۱۱/۱۰             ساعت ۹ الی ۱۵
مهندسی شیمی                              کارشناسی پیوسته
مترجم زبان انگلیسی                          کارشناسی پیوسته
ارتباط تصویری                                    کارشناسی پیوسته
مهندسی عمران                               کارشناسی پیوسته

یکشنبه        ۹۴/۱۱/۱۱       ساعت ۹ الی ۱۵      
مدیریت بازرگانی                              کارشناسی پیوسته
علوم و مهندسیوصنایع غذایی              کارشناسی پیوسته
مهندسی برق                                کارشناسی پیوسته
دوشنبه       ۹۴/۱۱/۱۲           ساعت ۹ الی ۱۵
۱
روانشناسی                                                           کارشناسی ارشد
حسابداری                                                             کارشناسی ارشد
زیست شناسی – بیوشیمی                                        کارشناسی ارشد
زیست شناسی – میکروبیولوژی                                    کارشناسی ارشد
زیست شناسی – علوم سلولی و مولکولی                      کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – مهندسی سازه                               کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر – معماری کامپیوتر                             کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی صنایع غذایی – فناوری مواد غذایی          کارشناسی ارشد
علوم و مهندسی صنایع غذایی – زیست فناوری مواد غذایی کارشناسی ارشد

  سه شنبه              ۹۴/۱۱/۱۳                ساعت ۹ الی ۱۵
آموزش زبان انگلیسی                                    کارشناسی ارشد
مترجمی زبان انگلیسی                                  کارشناسی ارشد
مهندسی عمران-مهندسی ومدیریت منابع آب       کارشناسی ارشد
مهندسی عمران – ژئوتکنیک                             کارشناسی ارشد
مهندسی مکانیک – ساخت و تولید                    کارشناسی ارشد

چهارشنبه                 ۹۴/۱۱/۱۴           ساعت ۹الی ۱۵

برنامه ریزی شهری                                     کارشناسی ارشد
طراحی شهری                                          کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی-بازاریابی                              کارشناسی ارشد
مدیریت مالی                                             کارشناسی ارشد
مدیریت بازرگانی – مدیریت مالی                      کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی – زراعت                          کارشناسی ارشد
مهندسی کشاورزی – علوم دامی                    کارشناسی ارشد
شیمی (تجزیه و آلی)                                  کارشناسی ارشد
تکنولوژی صنایع غذایی                                  کارشناسی ارشد

شنبه           ۹۴/۱۱/۱۷                  ساعت ۹ الی ۱۵
مهندسی کامپیوتر-هوش مصنوعی                 کارشناسی ارشد
حقوق خصوصی                                       کارشناسی ارشد
حقوق جزا وجرم شناسی                           کارشناسی ارشد
مهندسی کامپیوتر – نرم افزار                      کارشناسی ارشد
مهندسی برق-الکترونیک                            کارشناسی ارشد
مهندسی برق-مخابرات                             کارشناسی ارشد

یک شنبه     ۹۴/۱۱/۱۸               ساعت ۹ الی ۱۵

شهرسازی                                             دکتری
حقوق خصوصی                                        دکتری
حقوق کیفری وجرم شناسی                        دکتری
مدیریت بازرگانی – مدیریت بازاریابی                دکتری
زراعت                                                    دکتری
دوشنبه          ۹۴/۱۱/۱۹                 ساعت ۹ الی ۱۵

توجه:
قابل توجه پذیرفته شدگان :خواهشمنداست نسبت به مراجعه وثبت نام حضوری در
موعد مقرر طبق جدول زمانی فوق الذکر اقدام فرمایید.
(لازم به یادآوری است ثبت نام پس از زمان تعیین شده به هیچ عنوان قابل تمدید نمی باشد.)

اطلاعیه شما ۱ ورودی های جدید دانشگاه آزاد واحد شهرقدس

 

ارسال دیدگاه

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *