طرح کمک به بهداشت روانی جامعه با نسخه های دینی به همت موسسسه پیشگامان طب روان کارگروه روشنا برای اولین بار در غرب استان تهران در شهرستان قدس اجرا شد.

به گزارش پایگاه خبری تحلیلی قدس خبر، سرکار خانم سلیمانی، مسئول کارگروه تیم روشنای شهرستان قدس در گفتگو با قدس خبر در رابطه با این نوع طرح های فرهنگی اجتماعی اظهار کرد: همه اینها نسخه هایی دارد که میتوان از داروخانه شبانه روزی دین دریافت نمود و شاید نقطه قوت این نسخه ها به نسبت نسخه های دیگر این باشد که این نسخه ها اثرات طولانی بر روح و جسم انسان دارد، داروها اگر چه جسم انسان را تسکین می دهند اما نسخه های مذهبی علاوه بر جسم، روح انسان را نیز ترمیم و در برابر خطرات اجتماعی جامعه در گذار به سمت مدرنیته واکسینه می نماید.

ایشان با اشاره به اینکه يكي از مسائل و موضوعات اساسي كه امروزه چه در ابعادفرا ملي ،ملي و منطقه اي خودش را نشان داده و مي دهد، بحث آسيب هاي اجتماعي است كه همين امر عمدتاً بهداشت رواني كودكان، نوجوانان و جوانان و حتي بزرگسالان را خدشه دار مي سازد، بديهي است كه توجه به امر پيشگيري و اجراي رفتارهاي مداخله اي جهت عدم وقوع اين آسيب ها در شرايط فعلي امري ضروري است.

سلیمانی افزود : در همین راستا با توجه به نیاز شدید جامعه در گروه سنی نوجوانان و جوانان کارگروههایی در شهرستان تشکیل شده است و این یک کار بزرگ فرهنگی اجتماعی است و با بهره گیری از همه ظرفیت ها تلاش می کنیم و با همراهی ادارت و نهادها و سایر دستگاه ها در این زمینه آسیب های اجتماعی را کاهش دهیم.