رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قدس از اهدای یک هزار و ۵۰۰ جلد کتاب به کتابخانه‌های عمومی این شهرستان خبر داد.

فهیمه اطهری اظهار کرد: همزمان با پایان سال جاری یک هزار و ۵۰۰ جلد کتاب به اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قدس اهدا شد.

وی بیان کرد: با تعامل اداره کتابخانه‌ها و کمیته امداد امام خمینی)ره)  شهرستان و با پیگیری‌های عزیزی رئیس  کمیته امداد امام خمینی (ره) در سال جاری بیش از یک هزار و ۵۰۰ جلد کتاب به اداره کتابخانه‌ها اهدا شد.

رئیس اداره کتابخانه‌های عمومی شهرستان قدس در پایان متذکر شد: اداره کتابخانه‌ها ضمن تقسیم کتاب‌ها تعداد ۳۸۰ عنوان کتاب را  به کتابخانه مرکزی شهرستان اهدا کرد و مابقی بر اساس نیاز هر کتابخانه به سایر کتابخانه‌ها ارسال شد تا عموم شهروندان بتوانند در سطح شهرستان از این کتابها بهره ببرند.